Page 1 of 1

[Format] Employee Commendation

Posted: Fri Jun 11, 2021 4:09 pm
by Steve_Hoffman

Image

EMPLOYEE COMMENDATION
Da bi ste pohvalili officera za koga smatrate da u nekom segmentu svoju duznost obavlja iznad standarda Los Santos Police Departmenta, voljno, odvažno te srdačno, možete ga pohvaliti putem formata, i poslati mail direktno Office of the Chief of Police. Potrebno je da kopirate prilozeni format i posaljete ga putem mejla/poste Officeu of the Chief of Police.


Phone: +1 381 120 141
Address: Pershing Square 1
Mail: officeofthe-chiefofpolice@lspd.gov.us

* Podaci u formularu su informativnog karaktera, kako bi vam bilo olaksano popunjavanje, potrebno je samo da postojece podatke zamenite vasim podacima.


(( Popunjeni format slati na forum pm @Internal Affairs Division ))

Code: Select all

[divbox=WHITE][center]

[img]https://i.imgur.com/I81A1Uo.png[/img][/center][center][b]EMPLOYEE COMMENDATION[/b][/center][size=95]10. GENERALNE INFORMACIJE[/size]
[divbox=white]10a. VASE INFORMACIJE:
A1.1. Ime: [u]John[/u]
A1.3. Prezime: [u]Doe[/u]
A1.4. Broj telefona: [u]+1 385 421 991[/u][/divbox]

[divbox=white]10b. UPOSLENIK:
A2.1. Ime*: [u]Mark[/u]
A2.2. Prezime*: [u]Doe[/u]
A2.3. Serial No.: [u]00000[/u]
A2.4. Unit*: [u]5L33[/u]
[size=50]* markirana pitanja su opcionalna.[/size][/divbox]

[divbox=white]10c. INCIDENT INFO:
A3.1. Datum: [u]DD/MM/YYYY[/u]
A3.2. Vrijeme: [u]HH:MM[/u]
A3.3. Lokacija: [u]Idlewood 415[/u]
A3.4. Svjedoci*: [u]Jake Doe (+1 413 213 333), Mary Doe (+1 415 645 544)[/u]
[size=50]* markirana pitanja su opcionalna.[/size][/divbox]

[size=95]20. NARRATIVE[/size]
[divbox=white]20a. DETALJI:
B1.1. Opisite situaciju vasim rijecima, zasto dajete pohvalu na ovog sluzbenika?:
[list]Text ovdje[/list][/divbox]

[right]Datum & Potpis:
[i]DD/MM/YYYY, John Doe[/i][/right]

[size=50][i]*(( Pitanja su bazirana na IC i OOC, kada ukljucujete OOC informacije, oznacite ih sa (( )). ))[/i][/size]
[/divbox]